Naziv tvrtke:
Autokuca Kovacevic
d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Gornji Bukovac 1A
HR-10000 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
01/2341845
Fax:
01/2343703
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: