Naziv tvrtke:
Autokuća Kovačević d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Gornji Bukovac 1A
10000 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 2341 845
Fax:
+385 1 2343 703
E-mail:
Matični broj:
080226579
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0465810
IBAN:
BIC
GISA broj: